Отримати консультацiю щодо визнання диплома можна тут

  Консультацii з питань профорiєнтацii, визнання професiйноi та академiчноi освiти, квалiфiкацii, фiнансування та пiдтримки, вивчення нiмецькоi мови, справедливоi iнтеграцii та проживання можна отримати у спецiалiзованих iнформацiйних центрах з питань мiграцii https://www.netzwerk-iq-sachsen.de/fachinformationszentren-zuwanderung/     Щодо визнання шкiльноi чи професiйноi квалiфiкацii дiзнавайтеся в iнформацiйно-консультативному ценрi визнання дипломiв IBAS www.netzwerk-iq-sachsen.de/annerkennung/