Отримати консультацiю щодо визнання диплома можна тут

 

Консультацii з питань профорiєнтацii, визнання професiйноi та академiчноi освiти, квалiфiкацii, фiнансування та пiдтримки, вивчення нiмецькоi мови, справедливоi iнтеграцii та проживання можна отримати у спецiалiзованих iнформацiйних центрах з питань мiграцii

https://www.netzwerk-iq-sachsen.de/fachinformationszentren-zuwanderung/

 

 

Щодо визнання шкiльноi чи професiйноi квалiфiкацii дiзнавайтеся в iнформацiйно-консультативному ценрi визнання дипломiв IBAS

www.netzwerk-iq-sachsen.de/annerkennung/

Related posts